Aplikacja

  (wymagane pole)  angielskiniemieckiinny


       


       


       


       

  (zaznaczenie dobrowolne)
  Prawo jazdy kat. BVCABSN/sofiMożliwość pracy na działalności gospodarczej


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę Workingo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 22 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018

  Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez firmę Workingo Sp. z o.o. potencjalnym pracodawcom w celu realizacji procesu rekrutacji w zakresie pośrednictwa pracy.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Workingo Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości że Administratorem danych jest firma Workingo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 22. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przechowywane do dnia 31.12.2022 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ewentualnych przyszłych rekrutacjach.
  Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.