+48 71 715 7722 praca@workingo.pl
PRACA TYMCZASOWA

Praca tymczasowa to narzędzie umożliwiające elastyczne dostosowywanie wielkości zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. Współpraca w tym zakresie regulowana jest ustawą o pracy tymczasowej.
Pracę tymczasową charakteryzuje trójstronny stosunek pomiędzy Workingo, pracodawcą użytkownikiem (naszym klientem) i pracownikiem tymczasowym.

Po otrzymaniu zapotrzebowania na pracownika, informacji o oczekiwanych kwalifikacjach oraz przewidywanym okresie zatrudnienia, Workingo wybiera ze swojej bazy lub rekrutuje i zatrudnia odpowiedniego kandydata. Następnie pracownik jest delegowany do pracy na terenie zakładu pracodawcy użytkownika i pozostaje pod jego wyłącznym nadzorem.

Pracownik tymczasowy przez cały okres trwania umowy pozostaje zatrudniony w Workingo. Wszelkie sprawy administracyjne i organizacyjne związane z zatrudnieniem, wynagradzaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pozostają po naszej stronie. Praca tymczasowa to przede wszystkim uproszczenie procesów rekrutacyjnych oraz racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI

  • elastyczna adaptacja firmy do zmian wolumenu zamówień i sytuacji rynkowej
  • przeniesienie na Workingo procesów i kosztów związanych z rekrutacją, selekcją oraz zatrudnieniem nowych pracowników
  • redukcja biurokracji – m.in. naliczania i wypłacania wynagrodzeń, obsługi płatności ZUS, przygotowywania i podpisywania umów z pracownikami, odpowiedzialności za wykonanie niezbędnych badań medycyny pracy
  • eliminacja kosztów związanych ze zwolnieniami grupowymi, odprawami itp.
  • zmiana struktury kosztów związanych z zatrudnieniem personelu ze stałych na zmienne
Share This