prześlij swoje cv

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Załącz plik

Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o sprawdzenie czy Pani/Pana CV zawiera taką zgodę, w przypadku jej braku prosimy o uzupełnienie i ponowne przesłanie dokumentów, poniżej treść klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Workingo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 22 oraz jej kontrahentów na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich poprawiania (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Workingo Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że w przypadku nie udzielenia takiej zgody Pani/Pana zgłoszenie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacji, a wszelkie Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy.