usługi dotyczące zatrudniania

pomoc w formalnościach

Dla firm i pracodawców preferujących bezpośrednie zatrudnienie pracowników z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji oferujemy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem, procesowaniem oraz wszelkimi innymi wymaganymi przez polskie prawo formalnościami dotyczącymi legalnego zatrudnienia obcokrajowca na terytorium Polski.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę, uzupełnianą wraz ze zmieniającymi się przepisami, dotyczącą wiz, oświadczeń, pozwoleń na pracę i pobyt obcokrajowca w Polsce.

Współpracujemy z prawnikami oraz tłumaczami przysięgłymi.

 

 

 

KORZYŚCI

  • pewność co do legalnego i spełniającego polskie przepisy zatrudnienia obcokrajowca
  • kompleksowe przygotowanie i obsługa przez nas wszelkich spraw prawnych i administracyjnych związanych z zatrudnieniem obcokrajowca w Polsce